PER-EKO KSR

Kocioł PerEko KSRPER-EKO KSR to stalowe kotły z paleniskiem retortowym z górnym spalaniem i koszem zasypowym. Mogą ogrzewać domki jednorodzinne, magazyny, pomieszczenia gospodarcze. Należą do grupy kotłów niskotemperaturowych i przeznaczone są do pracy w wodnych instalacjach co z obiegiem grawitacyjnym, lub wymuszonym systemu otwartego.

Kocioł PER-EKO KSR jest wykonany ze stali kotłowej, spawanej. PER-EKO pracują wykorzystując automatyczne nawęglanie komory paleniskowej. Pracą kotła steruje programator. Paliwo do procesu spalania doprowadzone jest z zamontowanego obok kotła zasobnika. Spalanie odbywa się w żeliwnej retorcie. Powstały w procesie popiół przemieszcza się na obrzeża retorty i spada do szuflady w komorze popielnika.

Paliwem podstawowym kotłów PER-EKO KSR jest węgiel kamienny sortymentu groszek energetyczny (tzw. ekogroszek), granulacja 5-25mm. Zastępczo, na ruszcie awaryjnym, można spalać: pellet barlinecki lub węgiel kamienny.

Sprawność cieplna kotła powyżej 82%

Brak możliwości komentowania.